Primátor Premium Dark

29 06 2008

Leskende mørk lager med god sammensetning av malt og humleABV: 4.8

Style Dark beer

Brewery Primátor

Region Czech