San Miguel 1516

12 02 2012

Litt fyldigere og bitrere enn en vanlig pils. Ser bedre ut i glasset også, med sin litt mørkere farge og sitt flotte skum som avsetter skumrender nedover glasset. God ettersmak av humle.

San Miguel sier: San Miguel’s most exclusive beer. Created in order to offer a higher quality product in accordance with the requirements of the German Purity Law of 1516 (using only water, malt and hops in the brewing process).

Renhetsloven som det vises til er forøvrig en stor bløff! Hvorfor begrense seg til 3 råvarer? Idiotisk!

ABV: 4.2

Style: Lager

Brewery: San Miguel

Region: Spain