Noire Stout

6 08 2010

Ganske ordinær stout. Ingen ting som skiller denne fra det som kunne vært en mal for stout.

Tilgjengelig: GBBF

ABV: 4.8

Style Stout

Brewery Liberation Brewery

Region: England (Jersey)