Cotswold Premium Lager

9 03 2008

Jeg spurte etter hveteølen, men den var de dessverre tomme for. Lagerutgaven var en dårlig erstatning og slett ingen vinner.

ABV: 5

Style: Lager

Brewery: Cotswold

Region: England